DSC_0630
rsz_dsc_0632
rsz_dsc_0633
rsz_dsc_0642
rsz_dsc_0640_1

ТАЙЛБАР

“МАМА” хүүхдийн эмнэлэгт хийсэн тавилга