• 7577-7775
  • 09:00-19:00

Сонгон шалгаруулалт

  • Home
  • /
  • Сонгон шалгаруулалт

“Юмэко” ХХК-ийн Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын үе шат

Ажлын зарын дагуу ирүүлсэн анкетын шалгаруулалт

Анкет илгээсэн ажил хайгчаас дэлгэрэнгүй ярилцлага авна.

Сонгон шалгаруулалтын сорил

Анкетийн шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчдыг товлосон цагт оффист ирүүлж сонгон шалгаруулалтын сорил авна.

Ярилцлага

Сонгон шалгаруулалтын сорилд тэнцсэн ажил горилогчдыг харьяалах албаны удирдлагатай ярилцлаганд оруулна.

Шийдвэр гаргах- Туршилтын хугацаанд ажиллуулах

Өмнөх үе шатын шаардлага хангасан ажил горилогчийг 1-3 сарын туршилтын хугацаанд ажилд томилох

Үндсэн ажилтнаар томилох

Туршилтын хугацаан дахь ажлын гүйцэтгэл, идэвх санаачлага, дүрэм журмын биелэлт, ажилтны тайлан, харьяалах албаны дарга, бусад холбогдох албан тушаалтнуудын санал зэргийг үндэслэн компанийн үндсэн ажилтнаар томилно.

error:

Pin It on Pinterest

Share This